ΣΥΝΔΙΑΖΕΙ ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
( CAFE BAR "ΔΙΩΡΟΦΟΝ" ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ 81,ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ )