ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ