ΓΙΑ ΠΑΡΝΓΚ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ