ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΕΡΑ