ΟΜΟΡΦΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ.
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΣΤΟΛΙΣΜΑ , ΙΚΑΝΟ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ ΟΜΟΡΦΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ