ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΣΤΥΛ

(CAFE BAR "ΔΙΩΡΟΦΟΝ" ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ 81,ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ)