ΣΕ ΚΑΘΕΤΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΡΟΖΕΤΕΣ ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΟΡΥΦΕΣ