ΣΕ ΡΕΤΙΡΕ ΤΗς ΠΟΛΗΣ, ΥΠΕΡΗΨΩΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ