ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ